Phân tích sóng CHFJPY - 14 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đảo ngược khỏi khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 114.600

CHFJPY gần đây đã đảo ngược với Bullish Engulfing hàng ngày từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 113,50 (mức thấp của sóng (iv)) và hiệu chỉnh Fibre 38,2% của sóng xung hướng lên trước đó (i).

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này bắt đầu sóng xung ngắn hạn hoạt động (iii).

CHFJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 114.600 (đã dừng sóng xung nhỏ trước đó (i)).