Phân tích sóng GBPAUD - 14 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1,7880

GBPAUD gần đây đã đảo ngược từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.8200, Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 50% của sóng xung xuống 1 trước đó.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã bắt đầu sóng xung ngắn hạn tích cực 3.

GBPAUD có thể được dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7880 (đã dừng các sóng 1 và (b)) trước đó.