Phân tích sóng EURCAD - 14 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 1,5540

EURCAD gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự chính 1,5430 (đỉnh của các sóng 1 và (i) trước đó và hiệu chỉnh Fibre 38,2% của lần điều chỉnh giảm trước đó từ tháng 3.

Việc phá vỡ vùng kháng cự này đã tăng tốc các sóng xung tích cực (iii ), 3 và (3). class="wp-block-image size-Large">