Giá vàng ổn định trên tay cầm 1800 - Orbex


OrbexKim loại quý đang giao dịch thoải mái trên mức 1800 vào thứ Hai. Giá hành động nhanh chóng giảm xuống mức số vòng tâm lý để thiết lập hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng ta thấy một hình thành cao thấp gần đỉnh. Nếu giá vàng không thể tăng thêm nữa, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy sự điều chỉnh ngắn hạn. Hành động giá sẽ không nghi ngờ kiểm tra mức 1800 một lần nữa. Nhưng nếu giá vàng mất đi mức xử lý này, thì chúng tôi hy vọng giá sẽ điều chỉnh theo hướng 1779 - 1780 nơi có mức hỗ trợ chính tiếp theo. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.