Dầu thô WTI giữ phẳng gần tay cầm 40 - Orbex


OrbexGiá dầu thô đang giao dịch hỗn hợp, sau khi tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, việc không vượt qua mức 40,00 đã khiến hành động giá bị khuất phục. Các quốc gia thành viên OPEC bao gồm Nga sẽ gặp nhau trong tuần này. Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ thấy một đột phá thúc đẩy cơ bản mạnh mẽ trong quá trình thực hiện trong thời gian tới. Về phía tăng điểm, giá dầu sẽ phải vượt ra khỏi ngưỡng 42,00 để xác nhận mức tăng thêm. Thay vào đó, với nhược điểm, khu vực hỗ trợ nhỏ gần 38.10 có thể giữ giá từ việc đăng giảm thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ