GBPUSD trượt xuống dưới đường xu hướng - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang giao dịch hỗn hợp vào thứ ba. Sau tuần trước, cuộc biểu tình rầm rộ lên mức 1.2643, GBPUSD đã không vượt qua được mức này. Điều này đã đẩy giá xuống thấp hơn đe dọa đường xu hướng tăng. Tại thời điểm viết bài, GBPUSD đang giao dịch dưới đường xu hướng này có thể gợi ý một động thái giảm giá. Khu vực hỗ trợ ban đầu là ở mức 1.2516. Tuy nhiên, có khả năng hỗ trợ nhỏ hình thành gần điểm thấp swing trước đó là 1.2584. Theo cách định vị bộ dao động Stochatics, chúng ta có thể mong đợi thấy giá cố gắng bứt phá lên phía trên nếu hỗ trợ giữ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.