Mỹ đang khoan dầu thô, mặc dù giá tăng trở lại - Fxpro


Fxpro


Số lượng giàn khoan ở Mỹ tiếp tục giảm trong tuần trước, đạt mức thấp mới là 258 đơn vị (dầu + gas). Số lượng giàn khoan dầu giảm xuống còn 181 so với mức thấp lịch sử là 179 vào năm 2009. Mặc dù trong gần ba tháng, báo giá dầu vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng, các công ty Mỹ không tăng hoạt động khoan.

Có lẽ đây là một yếu tố thiết yếu trong việc hỗ trợ giá dầu. Sự đảo ngược của họ đối với tăng trưởng trong quý thứ hai dựa trên sự sụt giảm mạnh trong sản xuất của các nước OPEC + và giảm sản lượng ở các quốc gia không chính thức tham gia thỏa thuận. Bây giờ OPEC + đang xem xét một số dễ dàng cho hạn ngạch kể từ tháng 8 và Mexico đang từ chối các thỏa thuận ban đầu. Nếu nối lại sản xuất, hoặc ít nhất là khôi phục hoạt động khoan, được thêm vào điều này, xu hướng tăng trưởng trong báo giá dầu cuối cùng có thể bị phá vỡ.

Nhóm phân tích FxPro