Phân tích sóng GBPCAD - ngày 13 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống còn 1.7000

GBPCAD gần đây đã đảo ngược từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1,7200 (đỉnh của sóng B từ tháng 6), Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 50% của sóng giảm trước đó (2) từ tháng 4.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng hai sóng xung mạnh trước đó (iii) và 3.

GBPCAD có thể được dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ vòng tiếp theo 1.7000 (đỉnh cũ của sóng 1 và (i)).