Phân tích sóng EURGBP - ngày 13 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đảo ngược từ khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 0,9070

EURGBP gần đây đã đảo ngược từ khu vực hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 0,8950, Dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung tăng trước đó từ tháng Tư.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ đã tạo ra mô hình đảo chiều nến Nhật Bản hàng ngày. p>

EURGBP có thể được dự kiến ​​sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 0,9070 (đỉnh của (b) -wave của hiệu chỉnh ABC trước đó (ii)).