Phân tích sóng Costco - ngày 13 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Costco đã phá vỡ vùng kháng cự mạnh

• Có khả năng tăng lên 336,00

Costco gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự mạnh nằm ở giữa các mức kháng cự 325,25 (mức cao hàng tháng từ tháng 2) và mức 321,50 (mức cao hàng tháng từ tháng 4). từ tháng Sáu.

Costco có thể được dự kiến ​​sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 336.00 (giá dự báo để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).