Phân tích sóng EURNZD - ngày 13 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đảo ngược từ khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.7400

EURNZD gần đây đã đảo ngược từ khu vực hỗ trợ giữa mức hỗ trợ chính 1,7180 (mức thấp của sóng 3 từ đầu tháng 6) và Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo ngược hướng lên từ vùng hỗ trợ này đánh dấu sự kết thúc của chuỗi xung xuống kéo dài trước đó (C) từ giữa tháng 3.

EURNZD có thể được dự kiến ​​sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.7400 (mức hỗ trợ nhiều nến trước đây từ giữa tháng 6).