PPI của Mỹ giảm do một dấu hiệu yếu kém khác của nền kinh tế - Fxpro


Fxpro


Giá sản xuất của Mỹ quay trở lại giảm vào tháng 6, một dấu hiệu khác của sự phục hồi kinh tế đang suy yếu. Tính trung bình, dự kiến ​​sẽ nhân đôi mức tăng trưởng của tháng trước thêm 0,4%, nhưng thay vào đó, PPI giảm 0,2%. Tỷ lệ hàng năm vẫn ở mức -0,8% so với năm trước, mặc dù giá dầu tăng đột biến. Chỉ số cốt lõi (không bao gồm năng lượng và thực phẩm) đã làm chậm tốc độ tăng trưởng hàng năm xuống 0,1%, thấp nhất kể từ năm 2003.

Giá giảm là dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất không thể chuyển chi phí tăng cho khách hàng, cố gắng không để mất thị phần và doanh số. Đây là một mô hình hành vi khủng hoảng thường đi kèm với sự sụt giảm việc làm. Chẳng hạn, năm 2009, tốc độ tăng giá hàng năm bắt đầu tăng hai tháng trước khi bắt đầu xu hướng tăng trưởng trên thị trường lao động.

Nhóm phân tích FxPro