Phân tích sóng đồng - 10 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


590471361

• Đồng đã tiếp cận mức kháng cự lớn 288,50

• Có khả năng điều chỉnh thành 276,80

Đồng đã tăng mạnh trong lần trước vài phiên giao dịch phù hợp với báo cáo trước đây của chúng tôi về công cụ giao dịch này.

Giá hiện đang tiến đến ngưỡng kháng cự chính 288,50 (mức kháng cự nhiều tháng trước từ tháng 1).

Nếu giá không thể đóng cửa trong tuần này trên mức kháng cự 288,50 - Đồng sau đó có thể điều chỉnh xuống mức hỗ trợ tiếp theo 276,80 (xem xét việc đọc quá mức kéo dài trên chỉ báo Stochastic hàng ngày).