Phân tích sóng CADJPY - 10 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 78,20

CADJPY gần đây đã đảo ngược với Công cụ Bearish Engulfing hàng ngày từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 79,60, dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung xuống từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này bắt đầu sóng xung kích hoạt (C) .

CADJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 78,20 (ranh giới thấp hơn của phạm vi giá hẹp mà cặp này đã giao dịch từ giữa tháng 6).