Phân tích sóng USDJPY - 10 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY rơi vào bên trong sóng xung (c)

• Có khả năng đạt 106.00

USDJPY tiếp tục rơi vào bên trong ngắn -term xung xung (c) - bắt đầu sớm hơn từ mức kháng cự 107,75 - giao với dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sóng xung tích cực (c) thuộc về hiệu chỉnh ABC (ii) từ đầu của tháng 7.

USDJPY có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ vòng tiếp theo 106,00 (mức thấp hàng tháng từ tháng 7 và mục tiêu hoàn thành sóng xung kích hoạt (c)).