Phân tích sóng AUDNZD - 10 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1.0585

• Có khả năng giảm xuống còn 1.0500

AUDNZD gần đây đã bị phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính 1.0585 (đã đảo ngược giá từ cuối tháng 4).

AUDNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ vòng tiếp theo 1.0500 (mức thấp của lần điều chỉnh nhỏ trước đó từ tháng 4).