Giá dầu giao dịch - Orbex


OrbexGiá dầu thô giảm gần 2% vào thứ Năm. Sự sụt giảm đến sau khi giá không thể thực hiện bất kỳ lợi nhuận lớn nào trên mức 40,00. Điều này đã hình thành một mô hình tam giác tăng dần, dường như đang bị thách thức tại thời điểm này. Một nhược điểm thoát ra khỏi đường xu hướng tăng nhỏ này sẽ gợi ý khả năng giảm thấp hơn. Thay vào đó, nếu hành động giá tiếp tục củng cố, nó có thể thúc đẩy xu hướng tăng. Tuy nhiên, dầu thô sau đó sẽ cần phải thách thức mức 42,00 sau đó. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ