Sterling Inch cao hơn tới 1,2643, nhưng mang lại lợi nhuận - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã xoay sở để tăng dần lên mức kháng cự 1,2643 vào thứ Năm. Nhưng hành động giá không thể vượt qua bất kỳ cao hơn, dẫn đến một nến giảm giá trên biểu đồ bốn giờ. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng tôi hy vọng sẽ thấy GBPUSD đóng cửa thấp hơn vào cuối tuần. Vùng hỗ trợ gần 1.2516 vẫn là mục tiêu giảm giá ngay lập tức có thể giữ cho sự suy giảm trong thời điểm này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.