Phân tích sóng USDCAD - 9 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


261302394

• USDCAD đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.3490

• Có khả năng đạt 1.3625

USDCAD gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.3490 (mức thấp của lần hiệu chỉnh trước (b)) - đứng gần dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibre 50% của sóng B.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1.3490 đã dừng xung lực ngắn hạn trước đó wave (iii).

USDCAD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.3625 (đỉnh của lần điều chỉnh nhỏ trước đó (ii) từ đầu tháng 7).