Phân tích sóng của New Zealand - ngày 9 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD tăng bên trong sóng xung 3

• Có khả năng đạt tới 0,6750

NZDUSD tiếp tục tăng bên trong sóng xung mạnh 3, mà trước đó đã phá vỡ trên ngưỡng kháng cự 0,6575 (mức cao hàng tháng cũ từ tháng trước)

Sóng xung 3 hoạt động thuộc về chuỗi xung tăng lên dài hạn (C) từ giữa tháng Năm.

NZDUSD có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 0,6750 (mức cao nhiều tháng trước từ tháng 12 và mục tiêu hoàn thành chuỗi xung (C).