Phân tích sóng GBPUSD - ngày 9 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPUSD tăng trong làn sóng 2

• Có khả năng đạt 1.2760

GBPUSD tiếp tục tăng trong đợt điều chỉnh nhỏ 2, gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 1,2535 - giao với mức điều chỉnh Fibre 50% của xung xuống trước 1.

Sóng 2 hoạt động thuộc về chuỗi xung xuống dài hơn (3) từ giữa Tháng Sáu.

GBPUSD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.2760 (đã dừng hiệu chỉnh trung gian trước đó (2)).