Phân tích sóng General Motors - ngày 9 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• General Motors đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 24,00

• Có khả năng rơi xuống 20,50

General Motors tiếp tục rơi vào bên trong Sóng xung (iii) - bắt đầu trước đây từ vùng kháng cự nằm giữa ngưỡng kháng cự 26,00 và đường xu hướng thấp hơn của kênh tăng hàng ngày bị phá vỡ gần đây từ tháng 3.

Giá hôm nay đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính 24,00 (mức thấp của sóng xung trước (i)).

General Motors có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 20,50 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung tích cực (iii)).