Dầu thô ổn định mặc dù tăng trong hàng tồn kho hàng tuần - Orbex


OrbexGiá dầu thô đang giao dịch trên một phần trăm, gạt đi sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ hàng tuần. Giá giao ngay của dầu thô WTI đang giao dịch chỉ hơn một vài điểm so với mức 40,00, gần mức 41,00. Hành động giá cho đến nay đang báo hiệu sự tăng giá hơn nữa dựa trên mô hình tam giác tăng dần. Tiếp tục tăng giá sẽ thấy giá dầu tối thiểu nhắm mục tiêu tối thiểu là 46,50. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ