Euro giao dịch cao hơn trên đồng bạc xanh mềm - Orbex


OrbexĐồng euro đang kiểm tra lại mức kháng cự 1,1347, chỉ hai ngày sau khi giá không thể phá vỡ. Phạm vi trong phạm vi 1.1347 và 1.1261 được giữ vững tại thời điểm này. Một đột phá tăng giá sẽ có khả năng đẩy đồng euro về mức 1.1400 một lần nữa. Đồng euro đã giảm mạnh sau khi kiểm tra lại mức này vào ngày 11 tháng Sáu. Nhưng nếu đồng euro tăng giá, chúng ta có thể tiếp tục thấy sự hợp nhất tăng lên. Nó cũng mở ra đồng tiền chung cho các rủi ro giảm giá là tốt. Đóng cửa dưới 1.1261 sẽ thấy mức giảm thấp hơn về mức 1.1132. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.