Phân tích sóng vàng - 8 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự dài hạn 1800,00

• Có khả năng tăng lên 1900.00

Vàng tăng mạnh sau lần gần nhất Sự bứt phá của ngưỡng kháng cự dài hạn 1800.00 (trước đây đã hình thành mức cao gấp đôi hàng năm vào năm 2012, như có thể thấy bên dưới).

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 1800.00 sẽ đẩy nhanh các xung lực 3 và ( 5).

Với xu hướng tăng hàng tuần, vàng có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự tiếp theo 1900.00 (mục tiêu hoàn thành sóng xung kích hoạt động (5)).