Phân tích sóng CHFJPY - 8 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY tiếp cận mức kháng cự nhiều tháng 114,60

• Có khả năng điều chỉnh xuống mức 114,00

CHFJPY gần đây tăng mạnh và hiện đang giao dịch gần mức kháng cự nhiều tháng mạnh mẽ 114,60 (đã đảo ngược giá từ cuối năm 2018, như có thể thấy bên dưới).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 114,60 được củng cố bởi dải bollinger hàng tuần trên. Nếu cặp phá vỡ trên 114,60 - CHFJPY thì nên kiểm tra mức kháng cự tiếp theo ở mức 115.00.