Phân tích sóng EURCHF - 8 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.0620

• Có khả năng tăng 1.0665

EURCHF gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 1.0620 (đảo ngược 5 xung lực trong ngày trước đó, như có thể thấy từ biểu đồ EURCHF hàng ngày bên dưới).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1.0620 đã dừng sóng xung ngắn hạn trước đó (iii).

EURCHEURCHF có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 1.0665 (đỉnh của hiệu chỉnh ngắn hạn trước đó (ii)).