Phân tích sóng Costco - 8 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Costco đã phá vỡ ngưỡng kháng cự pivotal 315.00

• Có khả năng tăng lên mức 322.00

Costco gần đây đã phá vỡ trên ngưỡng kháng cự quan trọng 315.00 (đã dừng sóng B trước đó vào đầu tháng 6, như có thể thấy bên dưới).

Sự phá vỡ của mức kháng cự 315.00 tiếp tục sóng xung 3 hoạt động của chuỗi xung trung gian (3) từ tháng Sáu.

Costco có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 322.00, là mức cao hàng tháng từ tháng Tư và là mục tiêu để hoàn thành sóng xung kích hoạt động 3.