Vàng tăng Sharply khi các nhà đầu tư thận trọng - Orbex


OrbexKim loại quý đang thực hiện cú hích cuối cùng về phía tay cầm 1800. Hành động giá đang đạt được đà vì vàng cách một vài điểm so với mục tiêu giá khó nắm bắt. Bộ dao động Stochatics cũng đang hiển thị động lượng đổi mới lên phía trên. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi một số lợi nhuận ở mức này. Điều này có nghĩa là giá vàng có thể có nguy cơ giảm giá. Hỗ trợ ban đầu có thể được nhìn thấy tại điểm cao nhất gần đây của năm 1787. Một mức đóng cửa dưới mức này sẽ thấy giá vàng đẩy xuống mức 1760. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.