Thị trường dầu vẫn phẳng mặc dù lo ngại về nhu cầu chậm lại - Orbex


OrbexGiá dầu thô tiếp tục giao dịch nhẹ nhàng với giá giữ trên mức 40,00. Nhưng hành động giá hiện đang thách thức đường xu hướng tăng từ bên dưới. Một đột phá trên đường xu hướng này sẽ xác nhận giá dầu tăng thêm. Mục tiêu chính tiếp theo được nhìn thấy ở tay cầm 42,00. Về mặt bất lợi, việc không đột phá có thể khiến hành động giá bị khuất phục. Chúng ta có thể thấy một số hợp nhất diễn ra gần tay cầm 40,00. Nhưng việc đóng cửa dưới mức này có thể mở ra thị trường dầu theo hướng điều chỉnh mạnh hơn thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ