Euro tìm thấy hỗ trợ tại 1.1261 - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đang giao dịch trộn lẫn với giá giới hạn trong phạm vi Thứ Hai. Trong các biểu đồ ngắn hạn, chúng tôi thấy đồng euro đang nắm giữ khu vực hỗ trợ gần 1.1261. Bây giờ chúng tôi hy vọng sự hợp nhất giữa mức hỗ trợ 1.1261 và mức kháng cự 1.1347. Một đột phá từ mức này sẽ xác nhận sự tăng giá gần hạn. Sự thiên vị là hướng lên khi chúng ta thấy Stochatics có khả năng di chuyển cao hơn. Đột phá ngược từ tam giác tăng dần cũng đưa ra xác nhận cho quan điểm này. Tuy nhiên, đóng cửa dưới 1.1261 sẽ thấy đồng euro giảm giá. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.