Phân tích sóng New Zealand - ngày 7 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD tăng bên trong sóng xung 3 và (5)

• Có khả năng tăng lên 0,8950

NZDCAD tiếp tục tăng sau sự bứt phá trước đó của ngưỡng kháng cự chính 0.8800 (đã đảo ngược giá từ cuối năm 2019).

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 0.8800 đã tăng tốc các sóng xung 3 và (5) - mà là một phần của chuỗi xung dài hạn từ tháng Năm. NZDCAD có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 0,8950 (mục tiêu hoàn thành xung lực hoạt động ③).