Phân tích sóng GBPJPY - 7 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPJPY đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 136.30

GBPJPY gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa vùng kháng cự mức 133,90 (đỉnh của sóng xung trước (1)) và hiệu chỉnh Fibre 38,2% của hiệu chỉnh ABC trước đó từ tháng 6.

Việc phá vỡ vùng kháng cự đã tăng tốc sóng xung trung hạn hoạt động (3 ) từ tháng trước. GBPJPY có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 136,30 (đỉnh của sóng trước (B) và mục tiêu hoàn thành xung (3)).