Vàng trở lại cao hơn nhưng cao nhất ngày 1 tháng 7 - Orbex


OrbexKim loại quý đang phục hồi sau tuần giảm giá từ mức cao nhất trong chín năm. Hành động giá đang giao dịch quanh mức 1783 với biểu đồ 4 giờ báo hiệu mô hình nến Doji. Điều này có khả năng có thể báo hiệu sự tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng tăng gần đây. Giá vẫn còn một chút so với mức 1800. Tất nhiên, bất kỳ thời hạn gần nào cũng có thể thu hút người mua mới vào thị trường. Mức giá gần 1773 vẫn là một điểm có khả năng giữ kim loại quý từ sự sụt giảm hơn nữa trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.