Dầu thô tăng hơn 1% trong nỗ lực bứt phá - Orbex


OrbexGiá dầu có phần tăng vào thứ Hai. Hành động giá là giao dịch khiêm tốn trên mức 40,00. Nhưng dầu thô vẫn chưa ra khỏi rừng. Một đột phá sạch trên 40,00 là cần thiết để xác nhận xu hướng tăng. Hiện tại, giá đang giao dịch mạnh mẽ xung quanh đường xu hướng tăng. Điều này có khả năng kích hoạt một động thái thấp hơn nếu hàng hóa không đăng thêm bất kỳ mức tăng nào trên mức này. Một mức kháng cự nhỏ có thể hình thành gần điểm cao nhất trước đó ở mức 41,60. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ