Phân tích sóng đồng - ngày 6 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 276,80

• Có khả năng tăng lên 288,50

Đồng tiếp tục tăng trong ngắn hạn Sóng xung (iii) bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ quan trọng 269,90 (mức kháng cự cũ từ đầu tháng 6).

Giá hôm nay đã vượt qua ngưỡng kháng cự nhỏ trước đó là 276,80 (đỉnh của sóng (i)) - một tín hiệu tăng giá cho đồng. Do xu hướng tăng nhiều tháng rõ ràng, Đồng hiện đang di chuyển về giá có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 288,50 (mức cao hàng tháng trước từ tháng 1 và mục tiêu hoàn thành sóng C hoạt động).