Phân tích sóng EURJPY - ngày 6 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 121,40

• Có khả năng tăng lên mức 122,00

EURJPY gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 121,40 - trùng khớp với mức thoái lui Fib lui 38,2% của lần điều chỉnh ABC giảm mạnh 2 trước đó.

Sự bứt phá của ngưỡng kháng cự 121,40 đã tăng tốc chuỗi xung ngắn hạn 3 hoạt động từ cuối tháng Sáu. EURJPY có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 122,00 (đỉnh của sóng ngắn hạn trước đó (b) từ tháng trước).