Phân tích sóng Alibaba - ngày 6 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Alibaba đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 230,00

• Có khả năng tăng lên 240,00

Gần đây, Alibaba đã phá vỡ với khoảng cách tăng mạnh trên mức kháng cự quan trọng 230,00 (mức cao nhiều tháng trước từ tháng 1 và tháng 6).

Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 230,00 sẽ đẩy nhanh các sóng xung có độ dài khác nhau hoạt động (iii), 3 và (3) . Alibaba có thể sẽ tăng hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 240,00. Hỗ trợ mạnh mẽ hiện đang ở mức giá 230,00.