Vàng kết thúc tuần với một Doji - Orbex


OrbexKim loại quý đã đóng cửa tuần trước trên một tờ giấy phẳng gần 1774.66. Sự xuất hiện của mô hình Doji gần mức cao nhất trong chín năm cho thấy khả năng kéo lùi. Tuy nhiên, có phạm vi cho hành động giá để tiếp tục tăng cao hơn. Mục tiêu giá 1800 vẫn trong tầm tay. Xem cách hành động giá mở ra trong tuần. Việc giảm giá xuống dưới mức thấp doji 1757,40 có thể báo hiệu sự điều chỉnh có thể được tiến hành. Điều này sẽ xây dựng xu hướng giảm đối với mục tiêu giá 1732,65. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.