Dầu thô di chuyển ra khỏi tay cầm 40 - Orbex


OrbexGiá dầu tiếp tục duy trì trong tình trạng lấp lửng. Hành động giá đang giao dịch khá bằng phẳng với dầu bị kẹt quanh tay cầm 40,00 trong vài ngày qua. Việc siết chặt giữa mức kháng cự ngang và đường xu hướng cho thấy rằng một bước đột phá lớn có thể đang diễn ra. Sự thiên vị là hỗn hợp và một đột phá theo một trong hai hướng là có khả năng như nhau. Tuy nhiên, mô hình tam giác tăng dần cho cạnh lộn ngược một chút. Điều này sẽ đưa ra một mục tiêu tăng lên khoảng 43,50. Trong trường hợp sự cố giảm xuống, nhiều mức hỗ trợ sẽ giữ cho hàng hóa không bị giảm nhanh chóng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ