EURUSD Hợp nhất thành một tam giác - Orbex


OrbexĐồng euro đang duy trì phạm vi đi ngang của nó. Tuy nhiên, trong vài phiên qua, các mức cao và thấp gần đây cho thấy mô hình tam giác đang nổi lên. Điều này có thể báo hiệu một đột phá có thể trong thời gian tới. Sự thiên vị vẫn còn lẫn lộn trong thời điểm này khi đồng euro có thể di chuyển theo một trong hai hướng. Về phía trước, chúng tôi hy vọng sẽ thấy mức 1.1347 bị thách thức một lần nữa. Một đột phá thành công trên mức này sẽ gửi đồng euro để kiểm tra mức xử lý 1.1400. Về mặt nhược điểm, mức hỗ trợ 1.1132 vẫn là mục tiêu ngắn hạn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.