Phân tích sóng vàng - ngày 3 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đảo ngược từ mức hỗ trợ 1760.00

• Có khả năng tăng lên 1790,00

Vàng gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ 1760.00 (mức kháng cự cũ đã dừng sóng xung 1 trước đó vào giữa tháng 5).

Sự đảo ngược hướng lên từ mức hỗ trợ 1760.00 được căn chỉnh với 3 sóng xung kích hoạt lồng nhau có kích thước khác nhau - ( iii), 3 và (3) - như có thể thấy bên dưới. Vàng được thiết lập để tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1790,00 (đỉnh của mức nhấn chìm hàng ngày trước đó từ cuối tháng 6).