Phân tích sóng New Zealand - ngày 3 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 0.8800

• Có khả năng tăng lên 0.8900

NZDCAD tiếp tục tăng sau khi phá vỡ trước đó của mức kháng cự chính 0.8800 - đã đảo ngược giá từ tháng 12 năm ngoái.

Sự bứt phá của mức kháng cự 0.8800 đã tăng tốc các sóng xung 3 và (5). NZDCAD có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 0.8900 (giá dự kiến ​​cho việc chấm dứt chuỗi xung lực hoạt động (5)).