Phân tích sóng GBPNZD - 3 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPNZD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1.9130

• Có khả năng giảm xuống 1.9000

GBPNZD gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1.9130 (đã dừng sóng xung trước đó (i) vào giữa tháng 6, như có thể thấy bên dưới).

Sự bứt phá của mức hỗ trợ 1.9130 đã tăng tốc sóng xung ngắn hạn 5 hoạt động trong thời gian dài hơn- trình tự xung hạn (C) từ tháng ba. GBPNZD có thể sẽ giảm hơn nữa đối với hỗ trợ vòng tiếp theo l