Phân tích sóng AUDUSD - ngày 3 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDUSD tăng trong sóng xung 3

• Có khả năng tăng lên 0,7030

AUDUSD tiếp tục tăng trong thời gian ngắn- sóng xung 3 hạn, bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ chính 0,6800.

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,6800 được củng cố bởi dải bollinger hàng ngày thấp hơn và bởi đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 4 . AUDUSD có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự mạnh trong nhiều tháng tiếp theo 0,7030 (giá dự báo để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).