Bitcoin đã từ bỏ một mức độ quan trọng - Fxpro


Fxpro


Bitcoin cân bằng gần mức tròn $ 9K, mất hơn một phần trăm trong 24 giờ qua. Về phần phân tích kỹ thuật, đáng chú ý đến việc giảm giá dưới mức trung bình 50 ngày vào thứ Năm. Tuy nhiên, cho đến nay, tiền điện tử đầu tiên đã xoay sở để tránh việc giảm giá nghiêm trọng.

Điểm quan trọng tiếp theo trên đường xuống có thể là mức trung bình 200 ngày, hiện đã vượt qua $ 8.300. Sự suy giảm theo hướng của nó có thể còn thuận lợi hơn đối với tiền điện tử đầu tiên, vì nó có thể thu hút người mua mới.

Sự thiếu quan tâm từ các nhà giao dịch là đáng chú ý bởi khối lượng giao dịch giảm. Theo CoinMarketCap, nó vẫn còn khoảng 16 tỷ đô la, nhưng nếu chúng tôi lấy dữ liệu của BitcoinTradeVolume, có lẽ loại trừ gian lận, khối lượng giao dịch thực tế của Bitcoin mỗi ngày là 833 triệu đô la. Với thực tế rằng đây là đồng tiền điện tử lớn nhất và vốn hóa của nó cao gấp nhiều lần so với toàn bộ vốn hóa của TOP-10 altcoin, chúng ta có thể tưởng tượng khối lượng giao dịch của các altcoin khác nhỏ đến mức nào.

Tương đối quy mô nhỏ của thị trường khiến nó cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các nhóm nhỏ các nhà đầu tư lớn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy nó nhiều lần.

Nhóm phân tích FxPro