Vàng giảm lỗ trong nỗ lực lấy lại đà tăng - Orbex


OrbexKim loại quý đang giảm lỗ vì giá có phần tăng trong ngày. Sau khi phá vỡ nhược điểm từ mô hình nêm đang tăng, XAUUSD đang rút lại các khoản lỗ trở lại mức đột phá. Tuy nhiên, giá vàng hiện cần tăng lên trên mức cao nhất trước đó là 1788 để xác nhận việc tăng giá. Tuy nhiên, hành động giá vẫn còn lẫn lộn tại thời điểm này vì có phạm vi di chuyển thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.