Giá dầu kiểm tra kháng cự kỹ thuật một lần nữa - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI trở lại gần mức kháng cự kỹ thuật một lần nữa. Điều này xuất hiện trong bối cảnh hành động giá còn lại bị bắt trong đường xu hướng và mức kháng cự ngang. Hành động giá cần phá vỡ cao hơn mức kỹ thuật này. Một đóng cửa mạnh mẽ ở trên sẽ báo hiệu một sự tăng giá hơn nữa trong hành động giá. Tuy nhiên, giá vẫn chưa ra khỏi rừng. Trong trường hợp giá không thể thoát ra, thì điều này có khả năng mở ra nhược điểm có thể dẫn đến sự điều chỉnh sắc nét thấp hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ