EURUSD tiếp tục giữ vững giữa phạm vi Sideways - Orbex


OrbexĐồng tiền euro tiếp tục duy trì một phạm vi đi ngang. Giá đang cho thấy một sự hợp nhất mạnh mẽ xung quanh mức 1.1261. Một nỗ lực khác để tăng trên mức này đã gặp phải sự kháng cự. Hiện tại, xu hướng giảm cũng đóng vai trò là một mức kháng cự động. Tuy nhiên, giá cần phải vượt ra khỏi mức 1.1261 và đường xu hướng sau đó sẽ thay đổi hướng trong xu hướng. Đối với nhiệm kỳ gần, miễn là hợp nhất tiếp tục, sự thiên vị vẫn là nhược điểm. Mức hỗ trợ thấp hơn gần 1.1132 vẫn là mục tiêu giảm trong thời điểm này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.