Phân tích sóng New Zealand - ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 71,5

NZDJPY hôm nay đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa phím mức kháng cự 69,8 (đỉnh sóng B của hiệu chỉnh ABC trước đó (2)) và mức thoái lui Fib lui 50% của sóng (2).

Việc phá vỡ vùng kháng cự tiếp tục trung hạn hoạt động chuỗi xung lên (3) từ giữa tháng sáu. NZDJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 71,5 (đỉnh của các sóng trước (1) và B).